top of page

FORÆLDRE SAMARBEJDE

Den vigtigste forudsætning for et godt forældre samarbejde er åbenhed.

Vi vægter en afslappet omgangs tone, både blandt børn og voksne meget højt.

Det er vigtigt, at vi giver os tid til både at tale og grine sammen i hverdagen, og klapper hinanden på skulderen når vi synes noget er rigtig godt.

Det har stor betydning og skaber tryghed for børnene, men det skaber også et fortroligt rum for os som voksne der gør, at vi tør tale om de ting der er svære, hvilket er af allerstørste betydning for barnet.

For dig som forældre betyder det, at vi forventer at du kommer og siger til os, hvis der er noget du undrer dig over eller savner.

Det kan være noget generelt, men det kan også være helt konkrete ting du observerer ift. til vores pædagogiske praxis.

Vi har altid et mål og nogle pædagogiske overvejelser bag vores arbejde,og det kan være, at du ved at stille spørgsmål til os, får en anden forståelse.

En anden mulighed er, at vi lytter til dig og kigger med andre øjne på egen praxis.

Ligegyldigt hvad, er det med til at skabe et rart sted at være for os alle.

Vi vil altid fortælle jer, hvis vi har en bekymring om jeres barn. Dette vil vi gøre ved at bede om en snak med jer, hvor vi fortæller om vores bekymring og sætter eksempler på, ud fra nogle observationer.

Oftest vil I nikke genkendende til det vi beskriver, da det gerne er sådan, at tingene udvikler sig over tid, først i hjemmet som er den tryggeste base for barnet og vi så ser det lidt senere i institutionen.

Ofte har vi derfor løbende talt om det, ved vores daglige snakke og vi står altid klar til at yde supervision, med baggrund i vores uddannelses mæssige baggrund og mange års erfaring med alders gruppen.

Vi vil så i en periode lave nogle aftaler om hvordan vi tackler situationen, så barnet oplever fælles kurs, som ofte er nok til at afhjælpe de udfordringer der måtte være.

Hvis  det ikke er nok og vi sammen vurderer, at det vil være bedst for barnet, at der kommer andre faggrupper indover, har vi mulighed for at få hjælp af fysioterapeuter, talepædagoger, psykologer mm.

bottom of page