top of page

PÆDAGOGIKKEN

 

Børn er forskellige og har derfor også forskellige behov.

Vi ønsker ikke at ensrette vores børns personlighed, ved at få dem til at passe ind i en bestemt pædagogisk overbevisning, men ser forskelligheder som noget der skal respekteres & værnes om.

Kerne værdierne for vores pædagogiske arbejde bygger på tætte varme relationer blandt både børn & voksne.

Tætte relationer er forudsætningen for, at barnet føler sig trygt, og tør gå ud og udforske sin omverden, i sociale samspil med de andre børn.

 

Det er igennem legen, at barnet udvikler sine sociale kompetancer.

Som udgangspunkt mener vi, at børnene så vidt muligt selv skal løse de konflikter der opstår i legen, da det er det spændingsfelt der opstår ved uenigheder, som lærer barnet at forstå sin omverden og dermed udvikle sig socialt.

Da børnene er i en lærings proces, er det naturligvis nødvendigt med lidt guidning til, at lære at løse udfordringerne på en hensigtsmæssig måde.

Her er vores opgave at være observerende i legen og støtte barnet på den måde der bedst understøtter  ift. det enkelte barn, og dets udvikling.

Fælles for dem alle er, at når de befinder sig i nogle trygge rammer med nærværende voksne som er observerende i legen og kan støtte dem verbalt, så er de bedste forudsætninger skabt, for at turde udforske sin omverden, lære at forstå den, hvilket er grundlaget, for en god social udvikling.

 

 

BØRN & DYR

 

Børn der omgås dyr i hverdagen, lærer at være omsorgsfulde, ligesom dyrene har en beroligende effekt.

Vi har derfor indrettet en stor gård, med kanin & marsvin, som skaber mulighed for at børnene er i helt tæt kontakt med dyrene.

Gården er placeret på lege området, så børnene altid har mulighed for at tale med dyrene.

NÆRVÆR  / SELVVÆRD

 

På Jægergaarden er man en vigtig del af et fællesskab.

Derfor er en fast del af vores formiddags snack en snak om, hvem der er kommet i dag og hvad dem som ikke er der, skulle i stedet.

Det er med til tidligt at give børnene en fornemmelse af, at de er en vigtig del af  fællesskabet, og derfor medvirkende til  opbygningen af et stærkt selvværd, som er en af vores aller vigtigste opgaver.

Målet for arbejdet med vores børn er, at skabe en stærk tro på egen kunnen & værd så når de forlader vores trygge rammer, er så selvhjulpne som muligt og derfor er klar til, i videst muligt omfang, at være Mester for eget liv, i de nye og meget større rammer og krav der venter.

En stor del af arbejdet med at gøre børnene til mester for eget liv, foregår netop  fra barnet er 2-3 år, da det først er i denne alder, at barnet for alvor begynder at " kunne selv "

For at støtte op om dette vigtige arbejde anbefaler vi derfor, at dit barn bliver her til det fylder 3 år.

bottom of page